ἐναφέψει

ἐναφέψει
ἐν , ἀπό-ἕπομαι
fut ind mid 2nd sg
ἐν , ἀπό-ἑψάω
pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic)
ἐν , ἀπό-ἑψάω
imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic)
ἐν , ἀπό-ἑψέω
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
ἐν , ἀπό-ἑψέω
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
ἐν-ἀφέψω
purify
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
ἐν-ἀφέψω
purify
pres ind mp 2nd sg
ἐν-ἀφέψω
purify
pres ind act 3rd sg
ἐν-ἀφέψω
purify
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”